THU MUA PHẾ LIỆU

MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Ông Bùi Công Lạc
Giám Đốc - 0916 229 272

Phế liệu, phụ liệu may mặc

Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua vải khúc
Thu mua vải khúc
Thu mua vải vụn
Thu mua vải vụn
Thu mua vải đầu khúc, vải cây
Thu mua vải đầu khúc, vải cây
Thu mua vải lau máy
Thu mua vải lau máy